سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی از برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی این فدراسیون در هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد و اعلام کرد: باید ورزش با زندگی مردم عجین شود تا شاهد تحقق هدف کاهش کم تحرکی و افزایش میزان فعالیت آحاد بدنی باشیم.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، دومین جلسه هم‌اندیشی انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های فعال فدراسیون آمادگی جسمانی در محل وزارت ورزش و جوانان با حضور علی خلیلی، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، مریم منظمی سرپرست نایب رییس این فدراسیون و مسئولان انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های فعال برگزار شد.

علی خلیلی، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی فدراسیون آمادگی جسمانی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در دستورکار قرار دارد، بیان کرد: این جشنواره یک روزه فرهنگی ورزشی فرصت بسیار مناسبی برای افزایش سطح تماس مردم با ورزش است و اینگونه می توانند از نزدیک رشته های مختلف ورزشی فدراسیون آمادگی جسمانی بشناسند.

خلیلی با تاکید بر اینکه احساس نیاز مردم مهم ترین عاملی است که موجب انجام ورزش و فعالیت بدنی می شود، اظهار کرد: کاهش میزان کم تحرکی مردم به عنوان هدف متعالی فدراسیون آمادگی جسمانی مدنظر قرار دارد و تمام تلاش خود را به منظور همگانی کردن ورزش به کار خواهیم بست.

وی با اشاره به اینکه ورزش باید در زندگی مردم تنیده شود، گفت: اضافه کردن حتی یک نفر به جامعه ورزش کشور دستاوردی موفقیت آمیز به شمار می رود و باید بدانیم که ورزش جامعه را به سمت شادی، هدایت می کند. سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با بیان اینکه هوشمندسازی فعالیت ها و نیز افزایش سطح کیفی و کمی دوره‌های آموزشی در دستورکار این فدراسیون قرار دارد، خاطرنشان کرد: تفکیک آمار بیمه شدگان سازمان یافته در تعامل با فدراسیون پزشکی ورزشی مدنظر قرار گرفته و فعالیت های مربوط به آن انجام شده است.

در این نشست هم‌اندیشی، روسا و نمایندگان انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های فعال فدراسیون آمادگی جسمانی اعم از انجمن آمادگی جسمانی،‌ کمیته کلیستنیکس، انجمن کار با دستگاه‌های آمادگی جسمانی، گروه بادی بلید و وسایل ارتعاشی، گروه کتل بل، انجمن ایروبیک، گروه کانگوجامپ، کمیته تمرینات ورزشی کاربردی، کمیته کراس فیت، کمیته کراس ترینینگ، کمیته بادی بالانس، کمیته باراوسل، کمیته فیوژن فیتنس، کمیته تمرینات معلق، کمیته دوچرخه ثابت و چرخ‌های سالنی، کمیته ایروپامپ، کمیته روش تمرینی EMS و کمیته حرکات اصلاحی حضور داشتند.