با صدور حکمی از سوی معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان، سحر فامیل زارع به عنوان سرپرست بازرس قانونی مجمع فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون آمادگی جسمانی، در حکم ابلاغی از سوی سینا کلهر، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزیر ورزش و جوانان، آمده است: با استعانت از خداوند متعال و به استناد ماده (۳۱) اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری به موجب این حکم به عنوان «سرپرست بازرس قانونی مجمع فدراسیون آمادگی جسمانی» منصوب می شوید تا در چهارچوب مفاد اساسنامه مزبور ضمن تعامل مطلوب با اعضای مجمع، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام و گزارش های خود را به رییس و اعضای مجمع ارائه کنید. امید است با اتکال به خداوند متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش کشور، موفق و موید باشید.»

حکم ابلاغی مربوطه از سوی علی خلیلی، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی به سحر فامیل زارع به عنوان سرپرست بازرس قانونی مجمع این فدراسیون تقدیم شد.

گفتنی است دکتر سحر فامیل زارع سابقه معاونت برنامه ريزی راهبردی توسعه فاوا وزارت ورزش و جوانان، رئيس گروه خدمات الکترونيک وزارت ورزش و جوانان، مدیریت کنترل پروژه سازمان ملی جوانان و عضویت در کارگروه مهندسی ورزش را نیز در کارنامه دارد.