انتصاب فاطمه ابوالقاسمی به عنوان «کارشناس خبره» فدراسیون آمادگی جسمانی

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، فاطمه ابوالقاسمی به عنوان «کارشناس خبره» این فدراسیون، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در حکم ابلاغی از سوی احمد گواری، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، آمده است: «نظر به شایستگی، سوابق و تجربیات ارزشمند سرکارعالی به موجب این حکم به عنوان «کارشناس خبره» فدراسیون آمادگی جسمانی تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون، منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله با بهره مندی از ظرفیت های موجود در راستای اعتلا و توسعه ورزش کشور، موفق و موید باشید.»