جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار‌ شد/ بررسی و تایید دستورالعمل‌های انتخاباتی

جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی کشور با محوریت بررسی دستورالعمل‌های مختلف مجمع انتخاباتی این فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی کشور با حضور احمد گواری؛ سرپرست این فدراسیون، ولی اله صالح‌نیا؛ کارشناس خبره، سحر فامیل زارع؛ سرپرست بازرس قانونی، فاطمه ابوالقاسمی؛ کارشناس خبره، ندا مطلبی؛ سرپرست نایب رئیسی بانوان، مظفر علی‌شائی؛ دبیر فدراسیون و مهناز احمدی، سرپرست خزانه داری برگزار شد.

دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای پست‌های مختلف فدراسیون‌های ورزشی اعم از رییس، هیئت رییسه و…، دستورالعمل کمیسیون ورزشکاران، دستورالعمل کمیسیون ورزشکاران، دستورالعمل کمیسیون داوران و دستورالعمل کمیسیون مربیان از جمله دستورالعمل‌های بررسی شده در این جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی بود که مورد تایید قرار گرفت.

علاوه بر این تاریخ پیشنهادی برگزاری مجمع فدراسیون آمادگی جسمانی مدنظر قرار گرفت و در مورد نرخ خدمات ارائه شده از سوی فدراسیون نیز مسائل مربوطه مورد بررسی واقع شد.

احمد گواری، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی در این جلسه با اشاره به اینکه  اخذ شناسه، کد اقتصادی، تشکیل هیات رییسه و هیات‌های استانی انجام شده است، اظهار کرد: همچنین جلسات توجیهی و هماهنگی به صورت مستمر توسط اداره امور مجامع برگزار شده و ادامه دارد، همچنین فعالیت‌ها به منظور برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون در حال انجام است و در تلاش هستیم تا هر چه سریع‌تر مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی را با طی مراحل قانونی برگزار کنیم.