سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی اعلام کرد:

تشریح چشم‌انداز توسعه ورزش عمومی و قهرمانی در فدراسیون آمادگی جسمانی/ ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فدراسیون آمادگی جسمانی به وزارت ورزش/ فدراسیون آمادگی جسمانی به دنبال بهبود سطح سلامت جسمی جامعه و کاهش کم‌تحرکی

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی چشم انداز توسعه ورزش عمومی و قهرمانی این فدراسیون را تشریح کرد و از ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به وزارت ورزش و جوانان خبر داد.  

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، احمد گواری در جلسه با سینا کلهر؛ معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، علی خلیلی؛ مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و مظفر علیشائی، سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی که در محل وزارت ورزش و جوانان به منظور ارائه گزارش عملکرد شش ماهه فدراسیون آمادگی جسمانی و تشریح اهداف و برنامه های این فدراسیون در سال ۱۴۰۲ برگزار شد، اظهار کرد: چشم انداز فدراسیون آمادگی جسمانی، دستیابی به جامعه ای سالم، فعال با آمادگی جسمانی مطلوب از طریق ارتقاء دانش و نگرش عامه مردم نسبت به فواید فعالیت‌های بدنی و تقویت ورزش قهرمانی از طریق ایجاد بسترهای نخبه پروری با تمرکز بر آموزش و استعدادیابی و تاکید بر رعایت اصول اخلاقی و منش پهلوانی در بین جامعه آماری است.

تبیین سیاست‌ها از سوی وزارت ورزش

وی ادامه داد: خوشبختانه سیاست‌ها از سوی وزارت ورزش و جوانان به خوبی تبیین شده و فدراسیون آمادگی جسمانی به بهترین شکل روی ریل توسعه قرار گرفته است و تمامی ارکان فدراسیون با تلاش مضاعف در حال برطرف کردن مشکلات هستند و باید بدانیم که در ابتدای فعالیت یک مجموعه، همواره شرایط سخت است و ما در حال حاضر توانسته ایم از مسیر سخت اولیه عبور کنیم.

هدف اصلی فدراسیون آمادگی جسمانی

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با بیان اینکه هدف اصلی فدراسیون این است که تمامی آحاد جامعه از آمادگی جسمانی مطلوب برخوردار باشند، عنوان کرد: صرفا آمادگی جسمانی حرفه‌ای مدنظر فدراسیون آمادگی نیست و هدف اصلی این است که عموم مردم از وضعیت جسمانی مطلوبی برخوردار باشند.

گواری ادامه داد: در عین حال به آمادگی جسمانی حرفه‌ای نیز توجه ویژه ای داریم تا بتوانیم از طریق ورزشکاران الگو در بین جامعه مخاطب ایجاد انگیزه کنیم.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون آمادگی جسمانی به دنبال بهبود سطح سلامت جسمانی جامعه و کاهش کم تحرکی در بین اقشار مختلف است، یادآور شد: متاسفانه اصلا وضعیت تحرک بدنی جامعه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و کم تحرکی کودکان نیز بسیار نگران کننده است.

چشم انداز توسعه عمومی

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی در مورد چشم انداز توسعه عمومی این فدراسیون، اظهار کرد: گسترش و توسعه کمی و کیفی آمادگی جسمانی در میان اقشار و طبقات مختلف مردم سراسر کشور با توجه به ویژگی به رشته های جذاب، مفرح، علمی و عملی زیر مجموعه فدراسیون آمادگی جسمانی در جذب مخاطب در همه سنین برای بانوان و آقایان به عنوان چشم انداز توسعه ورزش عمومی تعریف شده است.

چشم انداز توسعه قهرمانی

گواری ادامه داد: همچنین تقویت فضای قهرمانی با ارائه خدمات مطلوب علمی و عملی آمادگی جسمانی و تدوین الگوی نظام مند نخبه پروری در کمیته های فعال به جهت کسب جایگاه‌های برتر فراملی به عنوان چشم انداز توسعه قهرمانی در فدراسیون آمادگی جسمانی مدنظر قرار دارد.