تشریح اهداف کلی حوزه آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی/ هم‌افزایی و یکسان‌سازی سیاست‌های آموزشی در دستورکار/ هدفمند کردن دوره‌های آموزشی بر مبنای تقاضامحوری

جلسه هم‌افزایی و یکسان‌سازی سیاست‌های آموزشی فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌های فعال این فدراسیون، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، جلسه هم افزایی و یکسان‌سازی سیاست‌های آموزشی تدوین شده فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور مظفر علیشائی؛ سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی، پژمان معتمدی؛ سرپرست کمیته آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی و روسای انجمن‌ها و کمیته‌های فعال این فدراسیون برگزار شد.

مظفر علیشائی؛ سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به اینکه آموزش در دو جنبه عمومی (فراگیر) و تخصصی برای سایر رشته‌های ورزشی از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی، مدنظر قرار دارد، عنوان کرد: همچنین برنامه‌ریزی و تولید محتوای مرتبط آموزشی از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی در دستورکار قرار گرفته است و هیات‌های آمادگی جسمانی سراسر کشور باید توسعه مسائل آموزشی و تربیت مدرسان بومی را مدنظر قرار دهند.

اهداف کلی آموزشی فدراسیون آمادگی جسمانی

پژمان معتمدی؛ سرپرست کمیته آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به اهداف کلی این کمیته، خاطرنشان کرد: ساماندهی و انتظام بخشی انجمن‌ها و کمیته‌های فدراسیون، تسهیل و چابک‌سازی فرآیند آموزشی در کمیته‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط و نیز ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه آموزش و هدفمند کردن دوره‌های آموزشی بر مبنای تقاضامحوری از جمله اهداف کلی کمیته آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی است.

وی ادامه داد: تدوین سرفصل‌های آموزشی با تکیه بر ابعاد روزآمدی، مهارت‌آموزی و کارآفرینی، گسترش زمینه‌های نوین علمی در رشته‌های موجود و کاربردی کردن سرفصل‌های آموزشی، حمایت از روش‌های جدید آموزشی و تمرینی در حوزه عمومی و قهرمانی و نیز سیاست‌گذاری و بازبینی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی و آیین‌نامه‌های مربیگری، داوری و…از دیگر اهداف کلی آموزشی فدراسیون آمادگی جسمانی است.

فرصت‌های آموزشی در حوزه آمادگی جسمانی

سرپرست کمیته آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی در ادامه به فرصت‌های آموزشی این فدراسیون اشاره کرد و گفت: نیازمندی تمامی رشته‌های ورزشی تخصصی به دانش‌ روزآمد و مرتبط آمادگی جسمانی، دسترسی بسیاری از انجمن‌ها و کمیته‌های وابسته به منابع علمی بین‌المللی و نیز چند بعدی بودن آمادگی جسمانی از نظر فاکتورهای وابسته به مهارت و تندرسی از جمله فرصت‌های پیش‌رو است که باید به آن توجه داشت.