نشست مسئولان تربیت‌بدنی سازمان زندان‌ها با سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی/ همکاری مشترک برای بهبود آمادگی جسمانی «جامعه هدف» سازمان زندان‌ها/ تلاش فدراسیون آمادگی جسمانی برای کاهش کم‌تحرکی کارکنان دستگاه‌های مختلف

مسئولان تربیت‌بدنی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با حضور در محل فدراسیون آمادگی جسمانی با سرپرست این فدراسیون به منظور افزایش همکاری‌های مشترک، دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در نشست احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، مظفر علیشائی؛ سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی، شاهین سلطان‌پور؛ رییس تربیت‌بدنی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیز صادقی؛ کارشناس امور ورزش سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در محل فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار شد، طرفین بر افزایش تعامل دو جانبه و انعقاد تفاهم نامه به منظور بهبود وضعیت آمادگی جسمانی در کشور به ویژه در خصوص پرسنل ادرای سازمان زندان‌ها و مراقبان درون زندان به عنوان زیرمجموعه این سازمان، تاکید کردند.

تلاش برای بهبود آمادگی جسمانی پرسنل اداری و مراقبان درون زندان

احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با تاکید بر اینکه فدراسیون تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در مسیر بهبود وضعیت آمادگی جسمانی کارکنان خود گام بردارند، عنوان کرد: فدراسیون آمادگی جسمانی آمادگی دارد تا هم برای پرسنل اداری و هم برای مراقبان که به عنوان کارکنان زیرمجموعه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شمار می‌روند، دوره های آموزشی آمادگی جسمانی لازم را با همکاری هیات‌های استانی در سراسر کشور برگزار کند.

وی ادامه داد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای گروه هدف سازمان با توجه به درخواست مسئولان تربیت‌بدنی این سازمان از فدراسیون آمادگی جسمانی از جمله مواردی است که می‌توان در مسیر تحقق آن گام برداشت.

انعقاد تفاهم‌نامه بین فدراسیون آمادگی جسمانی و سازمان زندان‌ها در دستورکار

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به اینکه از سوی هیات‌های استانی آمادگی جسمانی به مسئولان تربیت‌بدنی سازمان زندان‌ها، مربی و مدرس معرفی خواهد شد تا دوره‌های آمادگی جسمانی برگزار شود، گفت: این روند تا زمان خودکفایی سازمان زندان‌ها از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی ادامه خواهد داشت.

گواری با بیان اینکه طبق صحبت‌های انجام شده قرار است مسائل مختلف مطروح و پیشنهادات ارائه شده به انعقاد تفاهم نامه بین فدراسیون آمادگی جسمانی و سازمان زندان‌ها اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منجر شود، گفت: نیاز پرسنل اداری این سازمان به آمادگی جسمانی با توجه به معضل کم‌تحرکی و نیز آمادگی جسمانی مراقبان درون زندان با توجه به شرایط کاری خاص از دلایل اصلی انعقاد تفاهم‌نامه مذکور است که در آینده نزدیک مدنظر قرار می‌گیرد.