یک ورکشاپ «کلیستنیکس» فاقد اعتبار قانونی اعلام شد

از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، برگزاری یک ورکشاپ «کلیستنیکس» فاقد اعتبار قانونی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، با توجه به اینکه بر اساس ابلاغیه وزارت ورزش و جوانان رشته ورزشی کلیستنیکس تحت عنوان کمیته کلیستنیکس از تاریخ هشتم شهریور سال ۱۴۰۱ به عنوان زیر مجموعه فدراسیون آمادگی جسمانی فعالیت می‌کند؛ برگزاری هر نوع دوره آموزشی، وبینار، سمینار، کارگاه و هر برنامه‌ای در رشته کلیستنیکس چه در داخل کشور و چه در سطح بین‌المللی تنها زیر نظر این فدراسیون، وجاهت قانونی دارد.

همچنین برگزاری هر نوع دوره آموزشی، وبینار، سمینار، کارگاه و هر برنامه‌ای توسط هر فرد، فدراسیون ورزشی، شرکت خصوصی، موسسه‌ یا…در رشته کلیستنیکس به جز از مسیر فدراسیون آمادگی جسمانی، فاقد رسمیت و اعتبار قانونی است و این فدراسیون، نسبت به برگزارکنندگان پیگرد قانونی لازم را انجام خواهد و در عین حال نسبت به افرادی که قرار است در این دوره‌ها شرکت کنند، هشدار می‌دهد و در صورت فعالیت با مدارک صادر شده، پیگیری حقوقی را در دستورکار قرار خواهد داد.