در کارگروه ساماندهی البسه ورزشی بانوان وزارت ورزش مدنظر قرار گرفت؛

تصویب لباس بانوان رشته‌های ایروبیک، کلیستنیکس و فانکشنال فیتنس فدراسیون آمادگی جسمانی

نشست کارگروه ساماندهی البسه ورزشی بانوان برگزار و لباس ورزشکاران رشته‌های ایروبیک بانوان. کلیستنیکس بانوان و فانکشنال فیتنس بانوان فدراسیون آمادگی جسمانی. تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در این نشست که با حضور مریم کاظمی‌پور؛ معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان ندا مطلبی؛ سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی در محل این وزارتخانه برگزار شد، لباس ورزشکاران رشته‌های ایروبیک بانوان. کلیستنیکس بانوان و فانکشنال فیتنس بانوان فدراسیون آمادگی جسمانی مورد تصویب قرار گرفت.

ندا مطلبی؛‌ سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به اینکه معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان بر حسب وظیفه‌ای که در خصوص ساماندهی لباس بانوان ورزشکار در رشته‌های مختلف ورزشی دارد، جلساتی را تحت عنوان نشست کارگروه ساماندهی البسه ورزشی بانوان در طول سال با حضور اعضای کارگروه در بخش‌های مختلف حراست، فرهنگی و…برگزار می‌کند، اظهار کرد: در این جلسات علاوه بر رونمایی از لباس‌های تهیه شده رشته‌های مختلف، موقعیت آن در جهان و آسیا مورد بحث قرار می‌گیرد و در مورد جامعه آماری، وضعیت فعالیت آن در ایران و سایر مسائل توضیحاتی از سوی نمایندگان فدراسیون‌های ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: کارگروه ساماندهی البسه ورزشی بانوان یک کارگروه کاملا تخصصی است و تمامی رشته ملزم به دریافت تاییدیه لباس از آن هستند و فدراسیون آمادگی جسمانی نیز با توجه به تنوع رشته‌های تحت پوشش خود و حضور حداکثری بانوان، متعهد شد که مجوز لباس ورزشکاران خود را در همه رشته‌ها در طول سال و جلسات آینده از کارگره‌ اخذ کند.