پیام تبریک به مربیان رشته‌های زیر مجموعه فدراسیون آمادگی جسمانی

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی در پیامی روز جهانی مربی را به تمامی مربیان اخلاق‌مدار، زحمتکش و دلسوز ورزش کشور به ویژه مربیان فعال در حوزه آمادگی جسمانی، تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در پیام «احمد گواری» به تمامی مربیان ورزشی کشور به ویژه مربیان فعال در رشته‌های زیر مجموعه فدراسیون آمادگی جسمانی آمده است: 

مربیان عوامل اصلی کشف استعدادهای بالقوه هستند که با شناخت و درک کافی، مسئولیت رشد و پیشرفت استعدادها را برعهده دارند؛ افرادی که با اشتياق، پشتكار، تخصص و تعهد نقش مهمی در اثربخشی منابع انسانی در جامعه ايفا می‌کنند و به عنوان عضوی از جامعه آمادگی جسمانی این روز را به تمامی مربیان فعال رشته‌‌های زیرمجموعه فدراسیون تبریک عرض می‌کنم.