اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی

زمان برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی، مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، نظر به موافقت وزارت ورزش و جوانان با برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی به استحضار می‌رساند این مجمع با دستور جلسه انتخاب رییس و سایر اعضای هیات رییسه، ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه، ۱۴ اسفندماه سال جاری در محل آکادمی ملی المپیک، برگزار می‌شود.