برگزاری دوره سراسری مربیگری کار با دستگاه از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی

برگزاری دوره سراسری مربیگری کار با دستگاه از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی دوره سراسری مربیگری کار با دستگاه از سوی انجمن کار با دستگاه فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار شد. به…

دیدگاه‌ها برای برگزاری دوره سراسری مربیگری کار با دستگاه از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند