کسب جایگاه نخست آموزش رشته پیلاتس فدراسیون آمادگی جسمانی در آسیا/ برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و اعزام به مسابقات آسیایی پیلاتس در دستورکار

رییس انجمن پیلاتس فدراسیون آمادگی جسمانی: کسب جایگاه نخست آموزش رشته پیلاتس فدراسیون آمادگی جسمانی در آسیا/ برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و اعزام به مسابقات آسیایی پیلاتس در دستورکار رییس…

دیدگاه‌ها برای کسب جایگاه نخست آموزش رشته پیلاتس فدراسیون آمادگی جسمانی در آسیا/ برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و اعزام به مسابقات آسیایی پیلاتس در دستورکار بسته هستند