حضور رشته «کلیستنیکس» فدراسیون آمادگی جسمانی در «کیش گیمز»/ ثبت نام از زنان و مردان ورزشکار تا ۲۱ خرداد

حضور رشته «کلیستنیکس» فدراسیون آمادگی جسمانی در «کیش گیمز» / ثبت نام از زنان و مردان ورزشکار تا ۲۱ خرداد رشته «کلیستنیکس» فدراسیون آمادگی جسمانی در بازی‌های ساحلی کیش «کیش…

دیدگاه‌ها برای حضور رشته «کلیستنیکس» فدراسیون آمادگی جسمانی در «کیش گیمز»/ ثبت نام از زنان و مردان ورزشکار تا ۲۱ خرداد بسته هستند