انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی/ کاهش کم‌تحرکی و بهبود وضعیت آمادگی جسمانی اقشار آسیب‌دیده جامعه در دستورکار

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی/ کاهش کم‌تحرکی و بهبود وضعیت آمادگی جسمانی اقشار آسیب‌دیده جامعه در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی و بنیاد…

دیدگاه‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی/ کاهش کم‌تحرکی و بهبود وضعیت آمادگی جسمانی اقشار آسیب‌دیده جامعه در دستورکار بسته هستند