«آمادگی جسمانی» نیاز اساسی «بیماران خاص» و «افراد توان‌یاب»/ تدوین برنامه آموزشی و مسابقات در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی

سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی مطرح کرد: «آمادگی جسمانی» نیاز اساسی «بیماران خاص» و «افراد توان‌یاب»/ تدوین برنامه آموزشی و مسابقات در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی…

دیدگاه‌ها برای «آمادگی جسمانی» نیاز اساسی «بیماران خاص» و «افراد توان‌یاب»/ تدوین برنامه آموزشی و مسابقات در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند