آخرین وضعیت فدراسیون آمادگی جسمانی/ روی ریل پیشرفت حرکت می‌کنیم/ اعلام گزارش به وزارت ورزش در مورد برخی دوره‌های آموزشی غیرقانونی

گواری اعلام کرد: آخرین وضعیت فدراسیون آمادگی جسمانی/ روی ریل پیشرفت حرکت می‌کنیم/ اعلام گزارش به وزارت ورزش در مورد برخی دوره‌های آموزشی غیرقانونی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، ضمن تشریح…

دیدگاه‌ها برای آخرین وضعیت فدراسیون آمادگی جسمانی/ روی ریل پیشرفت حرکت می‌کنیم/ اعلام گزارش به وزارت ورزش در مورد برخی دوره‌های آموزشی غیرقانونی بسته هستند