انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین فدراسیون آمادگی جسمانی و دانشگاه الزهرا/ توسعه آمادگی جسمانی قشر فرهیخته دانشگاهی

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و دانشگاه الزهرا/ توسعه آمادگی جسمانی قشر فرهیخته دانشگاهی فدراسیون آمادگی جسمانی و دانشگاه الزهرا در راستای توسعه مقوله آمادگی جسمانی بین قشر…

دیدگاه‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین فدراسیون آمادگی جسمانی و دانشگاه الزهرا/ توسعه آمادگی جسمانی قشر فرهیخته دانشگاهی بسته هستند