برگزاری همایش ملی بادی‌بالانس با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی/ تحقق شعار بادی‌بالانس برای تعادل و صلح در جامعه طی سال ۱۴۰۲

برگزاری همایش ملی بادی‌بالانس با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی/ تحقق شعار بادی‌بالانس برای تعادل و صلح در جامعه طی سال ۱۴۰۲ همایش ملی بادی‌بالانس با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی…

دیدگاه‌ها برای برگزاری همایش ملی بادی‌بالانس با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی/ تحقق شعار بادی‌بالانس برای تعادل و صلح در جامعه طی سال ۱۴۰۲ بسته هستند