گواری: آینده روشنی برای آمادگی جسمانی در استان گیلان متصور هستیم

گواری: آینده روشنی برای آمادگی جسمانی در استان گیلان متصور هستیم سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، گفت: آینده روشنی برای آمادگی جسمانی در استان گیلان متصور هستیم. به گزارش روابط عمومی…

دیدگاه‌ها برای گواری: آینده روشنی برای آمادگی جسمانی در استان گیلان متصور هستیم بسته هستند