فدراسیون آمادگی جسمانی در مسیر توسعه گام برداشته است/ رشته پیلاتس جزء سازمان‌یافته‌ترین رشته‌های ورزشی کشور است

معاون وزیر ورزش: فدراسیون آمادگی جسمانی در مسیر توسعه گام برداشته است/ رشته پیلاتس جزء سازمان‌یافته‌ترین رشته‌های ورزشی کشور است معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان…

دیدگاه‌ها برای فدراسیون آمادگی جسمانی در مسیر توسعه گام برداشته است/ رشته پیلاتس جزء سازمان‌یافته‌ترین رشته‌های ورزشی کشور است بسته هستند

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه فدراسیون آمادگی جسمانی به وزارت ورزش/ کلهر: خط قرمز فدراسیون حرکت در مسیر پرورش اندام است/ گواری: روی ارگان‌های با جمعیت بالا تمرکز کرده‌ایم

ارائه گزارش سه ماهه نخست ۱۴۰۲ فدراسیون آمادگی جسمانی به وزارت ورزش/ کلهر: خط قرمز فدراسیون حرکت در مسیر پرورش اندام است/ گواری: روی ارگان‌های با جمعیت بالا تمرکز کرده‌ایم…

دیدگاه‌ها برای ارائه گزارش عملکرد سه ماهه فدراسیون آمادگی جسمانی به وزارت ورزش/ کلهر: خط قرمز فدراسیون حرکت در مسیر پرورش اندام است/ گواری: روی ارگان‌های با جمعیت بالا تمرکز کرده‌ایم بسته هستند

بازدید سینا کلهر، احمد گواری و علی خلیلی از غرفه فدراسیون آمادگی جسمانی در نمایشگاه تجهیزات ورزشی

بازدید سینا کلهر، احمد گواری و علی خلیلی از غرفه فدراسیون آمادگی جسمانی در نمایشگاه تجهیزات ورزشی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با حضور در…

دیدگاه‌ها برای بازدید سینا کلهر، احمد گواری و علی خلیلی از غرفه فدراسیون آمادگی جسمانی در نمایشگاه تجهیزات ورزشی بسته هستند

معاون وزیر ورزش از فدراسیون آمادگی جسمانی بازدید کرد/ کلهر:  ۵۴ درصد مردم ایران اصلا ورزش نمی‌کنند/ گواری: استانداردهای آمادگی جسمانی در رده‌های سنی مختلف تعریف می‌شود

معاون وزیر ورزش از فدراسیون آمادگی جسمانی بازدید کرد/ کلهر:  ۵۴ درصد مردم ایران اصلا ورزش نمی‌کنند/ گواری: استانداردهای آمادگی جسمانی در رده‌های سنی مختلف تعریف می‌شود معاون فرهنگی و…

دیدگاه‌ها برای معاون وزیر ورزش از فدراسیون آمادگی جسمانی بازدید کرد/ کلهر:  ۵۴ درصد مردم ایران اصلا ورزش نمی‌کنند/ گواری: استانداردهای آمادگی جسمانی در رده‌های سنی مختلف تعریف می‌شود بسته هستند

ماموریت اصلی فدراسیون آمادگی جسمانی، صیانت از مستمر ورزش کردن است/ کشف آماده‌ترین مردان و بانوان ایران، کارویژه فدراسیون آمادگی جسمانی در سال ۱۴۰۲

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش اعلام کرد: ماموریت اصلی فدراسیون آمادگی جسمانی، صیانت از مستمر ورزش کردن است/ کشف آماده‌ترین مردان و بانوان ایران، کارویژه فدراسیون آمادگی جسمانی در…

دیدگاه‌ها برای ماموریت اصلی فدراسیون آمادگی جسمانی، صیانت از مستمر ورزش کردن است/ کشف آماده‌ترین مردان و بانوان ایران، کارویژه فدراسیون آمادگی جسمانی در سال ۱۴۰۲ بسته هستند

ضرورت چرخش نخبگان در انتخابات فدراسیون آمادگی جسمانی/ کاهش استرس جامعه با توسعه رشته‌های آمادگی جسمانی

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش: ضرورت چرخش نخبگان در انتخابات فدراسیون آمادگی جسمانی/ کاهش استرس جامعه با توسعه رشته‌های آمادگی جسمانی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش…

دیدگاه‌ها برای ضرورت چرخش نخبگان در انتخابات فدراسیون آمادگی جسمانی/ کاهش استرس جامعه با توسعه رشته‌های آمادگی جسمانی بسته هستند