فراخوان «پیشنهادی» شعار برای فدراسیون آمادگی جسمانی

فراخوان «پیشنهادی» شعار برای فدراسیون آمادگی جسمانی از تمامی علاقمندان به ورزش به ویژه حوزه آمادگی جسمانی و رشته‌های تحت پوشش فدراسیون آمادگی جسمانی در سراسر کشور دعوت می‌شود تا…

دیدگاه‌ها برای فراخوان «پیشنهادی» شعار برای فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند