«آمادگی جسمانی» نیاز اساسی «بیماران خاص» و «افراد توان‌یاب»/ تدوین برنامه آموزشی و مسابقات در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی

سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی مطرح کرد: «آمادگی جسمانی» نیاز اساسی «بیماران خاص» و «افراد توان‌یاب»/ تدوین برنامه آموزشی و مسابقات در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی…

دیدگاه‌ها برای «آمادگی جسمانی» نیاز اساسی «بیماران خاص» و «افراد توان‌یاب»/ تدوین برنامه آموزشی و مسابقات در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند

آغاز دو پروژه ورزشی فدراسیون آمادگی جسمانی در طرح ملی وزارت ورزش/ اجرای «گذرگاه ورزش» در فضاهای عمومی و پروژه «مترو اسپرت» در ایستگاه ارم سبز

آغاز دو پروژه ورزشی فدراسیون آمادگی جسمانی در طرح ملی وزارت ورزش/ اجرای «گذرگاه ورزش» در فضاهای عمومی و پروژه «مترو اسپرت» در ایستگاه ارم سبز  سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی…

دیدگاه‌ها برای آغاز دو پروژه ورزشی فدراسیون آمادگی جسمانی در طرح ملی وزارت ورزش/ اجرای «گذرگاه ورزش» در فضاهای عمومی و پروژه «مترو اسپرت» در ایستگاه ارم سبز بسته هستند

انتصاب سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی

انتصاب سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، مظفر علی‌شائی به عنوان « سرپرست دبیری» این فدراسیون، منصوب شد. به…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند