نشست سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی و معاون ورزش منطقه آزاد کیش/ پیشنهاد انجام اردوهای آماده‌سازی، برگزاری رویدادهای بین‌المللی و دوره‌های آموزشی در جزیره کیش

نشست سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی و معاون ورزش منطقه آزاد کیش/ پیشنهاد انجام اردوهای آماده‌سازی، برگزاری رویدادهای بین‌المللی و دوره‌های آموزشی در جزیره کیش در نشست سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی…

دیدگاه‌ها برای نشست سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی و معاون ورزش منطقه آزاد کیش/ پیشنهاد انجام اردوهای آماده‌سازی، برگزاری رویدادهای بین‌المللی و دوره‌های آموزشی در جزیره کیش بسته هستند