انتصاب مهدی مبینی به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی

انتصاب مهدی مبینی به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، مهدی مبینی به عنوان سرپرست نایب رییسی…

دیدگاه‌ها برای انتصاب مهدی مبینی به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند