انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی و موسسه حامی المپیک ویژه ایرانیان/ ارتقاء آمادگی جسمانی افراد دارای کم‌توانی ذهنی در دستورکار

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی و موسسه حامی المپیک ویژه ایرانیان/ ارتقاء آمادگی جسمانی افراد دارای کم‌توانی ذهنی در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران و موسسه حامی…

دیدگاه‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی و موسسه حامی المپیک ویژه ایرانیان/ ارتقاء آمادگی جسمانی افراد دارای کم‌توانی ذهنی در دستورکار بسته هستند