انتصاب ندا مطلبی به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی

انتصاب ندا مطلبی به عنوان سرپرست نایب رییسی بانوان فدراسیون آمادگی جسمانی با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، ندا مطلبی به عنوان سرپرست نایب…

دیدگاه‌ها برای انتصاب ندا مطلبی به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند