گواری: دانشکده علمی و کاربردی آمادگی جسمانی تشکیل می‌شود/ ارتقای کیفی و همسان‌سازی مسائل آموزشی در رشته‌های زیرمجموعه

گواری: دانشکده علمی و کاربردی آمادگی جسمانی تشکیل می‌شود/ ارتقای کیفی و همسان‌سازی مسائل آموزشی در رشته‌های زیرمجموعه سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به اینکه دانشکده علمی و کاربردی…

دیدگاه‌ها برای گواری: دانشکده علمی و کاربردی آمادگی جسمانی تشکیل می‌شود/ ارتقای کیفی و همسان‌سازی مسائل آموزشی در رشته‌های زیرمجموعه بسته هستند