انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان اصفهان

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، مهدی بهرامیان عنوان سرپرست هیات آمادگی جسمانی اصفهان، منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان اصفهان بسته هستند