انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان سیستان و بلوچستان

انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان سیستان و بلوچستان با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، حسنعلی ارجمندی به عنوان سرپرست هیات آمادگی جسمانی سیستان…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان سیستان و بلوچستان بسته هستند

انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان سیستان و بلوچستان

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، محسن درانی عنوان سرپرست هیات آمادگی جسمانی سیستان و بلوچستان، منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان سیستان و بلوچستان بسته هستند