انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان لرستان

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، محمد میرزایی به عنوان سرپرست هیات آمادگی جسمانی لرستان، منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی،…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان لرستان بسته هستند