انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان گیلان

انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان گیلان با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، مهدی آقازاده به عنوان سرپرست هیات آمادگی جسمانی گیلان، منصوب شد.…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان گیلان بسته هستند

انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان گیلان

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، سیدرضا رحیمی مقدم عنوان سرپرست هیات آمادگی جسمانی گیلان، منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی،…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان گیلان بسته هستند