گواری: کم‌تحرکی به جمعیت زیر ۵ سال سرایت کرده‌ است/ ورزش در حوزه آمادگی جسمانی باید منظم و مستمر باشد

گواری: کم‌تحرکی به جمعیت زیر 5 سال سرایت کرده‌ است/ ورزش در حوزه آمادگی جسمانی باید منظم و مستمر باشد سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به اینکه مقوله کم‌تحرکی…

دیدگاه‌ها برای گواری: کم‌تحرکی به جمعیت زیر ۵ سال سرایت کرده‌ است/ ورزش در حوزه آمادگی جسمانی باید منظم و مستمر باشد بسته هستند