برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان یزد/ آتوسا گرجی، رییس شد

برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان یزد/ آتوسا گرجی، رییس شد مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان یزد به عنوان دومین مجمع انتخاباتی هیات‌های استانی از زمان تشکیل فدراسیون…

دیدگاه‌ها برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان یزد/ آتوسا گرجی، رییس شد بسته هستند