گواری: فدراسیون آمادگی جسمانی به یکی از فدراسیون‌های پر مخاطب تبدیل می‌شود/ باید امکانات آمادگی جسمانی اهواز در سایر شهرهای خوزستان نیز فراهم شود

گواری: فدراسیون آمادگی جسمانی به یکی از فدراسیون‌های پر مخاطب تبدیل می‌شود/ باید امکانات آمادگی جسمانی اهواز در سایر شهرهای خوزستان نیز فراهم شود سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی بیان کرد:…

دیدگاه‌ها برای گواری: فدراسیون آمادگی جسمانی به یکی از فدراسیون‌های پر مخاطب تبدیل می‌شود/ باید امکانات آمادگی جسمانی اهواز در سایر شهرهای خوزستان نیز فراهم شود بسته هستند

برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خوزستان/ پرستو شهنی رییس شد

برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خوزستان/ پرستو شهنی رییس شد مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خوزستان برگزار و پرستو شهنی به عنوان رییس این هیات، انتخاب شد.…

دیدگاه‌ها برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خوزستان/ پرستو شهنی رییس شد بسته هستند