انتصاب سرپرست کمیته کاردیو فدراسیون آمادگی جسمانی

انتصاب سرپرست کمیته کاردیو فدراسیون آمادگی جسمانی با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، رسول علی بابایی به عنوان «سرپرست کمیته کاردیو» این فدراسیون، منصوب…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست کمیته کاردیو فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند