برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان کرمان/ کیانا صنعتی رییس شد

برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان کرمان/ کیانا صنعتی رییس شد مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان کرمان برگزار و کیانا صنعتی به عنوان رییس این هیات، انتخاب شد.…

دیدگاه‌ها برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان کرمان/ کیانا صنعتی رییس شد بسته هستند