احمد گواری

سرپرست

ندا مطلبی

سرپرست نایب رئیسی بانوان


نایب رئیس

IMG-20220517-WA0005 (1)

مظفر علی شائی

دبیر

مهناز احمدی

سرپرست خزانه داری

ولی اله صالح نیا

کارشناس خبره

سحر فامیل زارع

سرپرست بازرس قانونی

فاطمه ابوالقاسمی

کارشناس خبره