گزارش تصویری اولین المپیاد فدراسیون آمادگی جسمانی

شرح خبر

اولین دوره ملی داوری درجه ۳ بادی‌ بالانس برگزار شد/ برگزاری سراسری «جام ۱» بادی بالانس فدراسیون آمادگی جسمانی در دستورکار

اولین دوره ملی داوری درجه ۳ بادی‌ بالانس برگزار شد/ برگزاری سراسری «جام ۱» بادی بالانس فدراسیون آمادگی جسمانی در دستورکار اولین دوره ملی داوری

ادامه مطلب »

گزارشات تصویری

اخبار هیات ها

اخبار انجمن ها

اخبار کمیته ها