حضور مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش در فدراسیون آمادگی جسمانی

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان در فدراسیون آمادگی جسمانی حضور و با سرپرست فدراسیون دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، امروز (شنبه) شروین اسبقیان؛ مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان با حضور در محل فدراسیون آمادگی جسمانی با احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی دیدار کرد.

اسبقیان همچنین ضمن بازدید از بخش‌های مختلف فدراسیون آمادگی جسمانی، در نشست صمیمی با احمد گواری در جریان آخرین وضعیت، برنامه‌ها و عملکرد فداسیون آمادگی جسمانی قرار گرفت.