اولين دوره مسابقات كليستنيكس جزیره کیش برگزار شد/ اعلام نفرات برتر

اولين دوره مسابقات کلیستنیکس استریت ورک اوت جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، اولين دوره مسابقات کلیستنیکس استریت ورک اوت (شاخه استقامت) جزيره كيش برگزار و نفرات برتر مشخص شدند.

نفرات برتر

مقام اول: امير سكاكي

مقام دوم: محمد هضيما

مقام سوم: محمدرضا اشرفی