انجمن کار با دستگاه های آمادگی جسمانی

رئیس انجمن: منیر قهرمانی
شماره تماس:۰۹۱۲۲۹۴۲۰۹۵

از ابتدای پیدایش تمدن های مختلف، انسان به طور ناخود آگاه علاقه زیادی به قدرت زیاد، سالم بودن و داشتن تناسب اندام دارد و این احساس نیاز را تا به امروز با خود داشته است، به طوری که از آن زمان تا کنون همواره در میان مردم افرادی بودند که تمام سعی خود را برای داشتن اندامی زیبا وعضلانی می کردند.

انجمن کار با دستگاه و ابزار فدراسیون آمادگی جسمانی در راستای توسعه فعالیت بدنی ورزشکاران، تمرینات و حرکاتی مختلف با ابزار و وسایل که باعث به حداکثر رساندن قدرت می شود را برنامه ریزی و معرفی می کند و با رشته های زیر فعالیت دارد:

کمیته بادی بلید و وسایل ارتعاشی

کمیته جیمستیک

کمیته کتل بل

کمیته ایزواینرشیال

گروه ابزار

شکم پهلو cx))

کتل بل

جیمستیک

بادی بلید و وسایل ارتجاعی

گروه ابزارها (بوسو، بتل روپ و غیره)