سوابق مسابقات

 

گزارش مسابقات انتخابی تیم ملی فانکشنال فیتنس

 

تاریخ : ۱۹/۱۲/۱۴۰۱

مکان : سالن ورزشی سازمان آب

در دو بخش آقایان و بانوان

رییس کمیته فایشنال فیتنس : عسگر آزادیان

در دور اول رقابتها بصورت آنلاین ۲۰ ورزشکار آقا و ۱۰ ورزشکار خانم موفق به راهیابی به فینال مسابقات شدند

در بخش آقایان :

مقام اول : سعید مولوی (تهران)

مقام دوم : عباس خزلی (کرمانشاه )

مقام سوم :فرشید عمارلو (مشهد)

در بخش بانوان :

مقام اول : هدیه ویسی (تهران)

مقام دوم : مریم زنبق (البرز)

مقام سوم : مولود زمانی (تهران)

ورزشکاران در تاریخ ۲۲ اسفند ماه وارد کمپ تیم ملی خواهند شد

 

 

 

 

گزارش فینال قهرمانی کشوری مسابقات کلیستنیکس (street workout)

 

تاریخ برگزاری :                  ۱۹ و ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱

محل برگزاری :                     سالن بسکتبال دانشگاه خوارزمی

وزن :                        سنگین وزن – میان وزن _ سبک وزن

شاخه :                                فری استایل  و استقامت

رییس کمیته  کلیستنیکس : بهادر رزاقی

 

  • مسابقات شاخه استقامت در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۴۰۱ بعداز وزن کشی ساعت ۹ صبح آغاز گردید

نفرات برگزیده در شاخه استقامت (سبک وزن) :

مقام اول : احمد رفیعی (استان اراک )

مقام دوم : مجید قاسمی ( تهران)

مقام سوم : علی فروغیان (تهران)

نفرات برگزیده درشاخه استقامت (میان وزن ) :

مقام اول : هادی قره سوران (آذربایجان شرقی )

مقام دوم : حسین تیموری (تهران)

مقام سوم : محمد محمدی (قم )

نفرات برگزیده در شاخه استقامت (سنگین وزن ) :

مقام اول : معین ناصری ( کرمانشاه )

مقام دوم : علی نوری ( تهران)

مقام سوم : محمود علی بابایی (تهران)

  • مسابقات شاخه نمایشی آزاد ( فری استایل ) در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ بعداز وزن کشی ساعت ۹ صبح آغاز گردید

  •  

نفرات برگزیده در شاخه فری استایل سبک وزن :

مقام اول : امیرحسین طاهری (تهران)

مقام دوم : شهاب صفرآبادی (اراک )

مقام سوم : صالح پور حاتمی (اراک)

نفرات برگزیده در شاخه فری استایل میان وزن:

مقام اول : ایلیا آذرموش (تهران)

مقام دوم : علی فروغیان (تهران)

مقام سوم : ابوالفضل احمدی ( تهران)

نفرات برگزیده در شاخه فری استایل سنگین وزن :

مقام اول : محمدحسین صالحی (تهران)

مقام دوم : پوریا اتحادی (تهران)

مقام سوم : علی نوری ( تهران )