وزیر ورزش و جوانان، علی خلیلی چیچکی را به عنوان سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون آمادگی جسمانی، سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان طی حکمی علی خلیلی چیچکی را به عنوان سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی منصوب کرد.

فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش تحرک بدنی و تندرستی افراد جامعه و جبران کم تحرکی شدید ناشی از بیماری کرونا و همچنین افزایش بهره‌وری با طی مراحل قانونی مستند به جزء ۱۱ بند الف ماده۴ قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان و مطابق با آیین نامه اجرایی این بند با تایید شورای صدور و لغو مجوزهای فدراسیون‌ها و سبک‌های ورزشی و تایید نهایی وزیر ورزش و جوانان تشکیل شد. دکتر علی خلیلی، سرپرستی دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، مدیرکلی ورزش و جوانان استان زنجان و نیز مدیرکلی ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی را نیز در کارنامه دارد.