با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، شهرام علم به عنوان عضو “هیئت رییسه” (عضو هیئت علمی) فدراسیون آمادگی جسمانی، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در حکم ابلاغی از سوی علی خلیلی، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، آمده است: «نظر به شایستگی، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان عضو “هیئت رییسه” (عضو هیئت علمی) فدراسیون آمادگی جسمانی تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون، منصوب می‌شوید. امید است با تعهد، تخصص و سوابق موثر و مفیدی که دارید همواره در پرتو توفیقات الهی در تحقق و پیشبرد اهداف متعالی فدراسیون آمادگی جسمانی موفق و موید باشید.» دکتر شهرام علم سابقه عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی، دبیری فدراسیون ورزش های همگانی، رئیس انجمن آمادگی جسمانی فدراسیون ورزش های همگانی و عضویت در کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال را نیز در کارنامه دارد.