برگزاری جلسه کمیته فنی فدراسیون آمادگی جسمانی/ از تصمیم گیری در مورد ۳ فعالیت ورزشی تا حق الزحمه پیشنهادی دوره‌های مربیگری

جلسه کمیته فنی فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور احمد گواری، سرپرست این فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، جلسه کمیته فنی فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور احمد گواری، سرپرست این فدراسیون برگزار و در ارتباط با مسائل مختلفی تصمیم گیری شد.

تصمیم گیری درباره روش تمرینی و فعالیت ورزشی فانکشنال فیتنس، فعالیت ورزشی کاردیو اسپورت، گروه CX، پیش نیاز آمادگی جسمانی، مبالغ و حق الزحمه های پیشنهادی دوره های مربیگری در سال ۱۴۰۲، تعداد نفرات شرکت کننده در دوره های عملی مربیگری، چارت و ساختار فدراسیون آمادگی جسمانی و روش های تمرینی زیر مجموعه آن از جمله مباحث مهم مورد بحث در این جلسه بود.