انتصاب سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، مظفر علی‌شائی به عنوان « سرپرست دبیری» این فدراسیون، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در حکم ابلاغی از سوی احمد گواری، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، آمده است: «با عنایت به تخصص و تعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون، منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله با بهره مندی از ظرفیت های موجود در راستای اعتلا و توسعه ورزش کشور، موفق و موید باشید.»