تکذیب یک تفاهم‌نامه از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی/ دور‌های مربیگری و کارگاه‌های آموزشی اعلامی، ارتباطی با فدراسیون ندارد

بر خلاف مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، فدراسیون آمادگی جسمانی هیچگونه تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و فدارسیون پرورش‌اندام نداشته است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، با توجه به مطالب منتشر شده مبنی بر تفاهم‌نامه مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، فدراسیون بادیبیلدینگ و آمادگی جسمانی و برگزاری دوره‌های مربیگری و کارگاه‌های آموزشی و تمرینی از سطح مبتدی تا پیشرفته، فدراسیون آمادگی جسمانی اعلام می‌کند که هیچگونه تفاهم نامه‌ای در این راستا منعقد نکرده است.

همچنین برگزاری دور‌ه‌های مربیگری و کارگاه‌های آموزشی و تمرینی مذکور، هیچ‌گونه ارتباطی با فدراسیون آمادگی جسمانی ندارد و زیر نظر این فدراسیون برگزار نمی‌شود و به تبع، هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.