تشکیل اولین جلسه شورای آموزش در فدراسیون آمادگی جسمانی/ بررسی آیین‌نامه برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری/ تعیین سرفصل جدید برای تمامی رشته‌های تحت پوشش

پس از تشکیل شورای آموزش در فدراسیون آمادگی جسمانی، اولین جلسه این شورا با طرح مسائل مختلف، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، اولین جلسه شورای آموزش این فدراسیون با حضور پژمان معتمدی؛ سرپرست کمیته آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی، مهنوش گودرزی دبیر کمیته آموزش، صادق امانی، مهدی مستجاب‌الدعوه، فریبا عسگریان، حمید مسجدی، امیر ثابتی و محمد شریعت‌زاده به عنوان دیگر اعضای حاضر، برگزار شد.

ارائه گزارش کمیته آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی از شرایط فعلی انجمن‌ها، کمیته‌‌ها و گروه‌های فعال تحت پوشش این فدراسیون، بررسی آیین‌نامه برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری، تعیین راهبردهای اساسی کمیته آموزش، بررسی ساختار، تعیین سرفصل جدید برای تمامی رشته‌ها و ارتقاء کیفیت دوره‌های آموزشی و سطح دانش مربیان و مدرسان از جمله مباحثی بود که در اولین نشست اعضای شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی مدنظر قرار گرفت.