برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان سیستان و بلوچستان/ حسنعلی ارجمندی رییس شد

مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان سیستان و بلوچستان برگزار و حسنعلی ارجمندی به عنوان رییس این هیات، انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، مجمع عمومی انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان سیستان و بلوچستان با حضور احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، عباس شیبک؛ سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان، مربیان، داوران، ورزشکاران و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

در پایان این مجمع انتخاباتی، حسنعلی ارجمندی با کسب ۱۶ رای از ۱۸ رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات آمادگی جسمانی استان سیستان و بلوچستان انتخاب شد. گفتنی است ۲ رای از آرای ماخوذه نیز باطله بود.